1 thought on “10th September 2014 KA SABAQ

 1. Assalamu alaikum.
  Jazakallah ki surat ke fazilat bataneyki….
  Isa hi surah iklas ki fazilat bataye inshallah …
  Kya hum skype use karke baat karsakte ????
  Hamare liye aur hamare bacho ki liye dua kare…
  ALLAHAFIZ

Leave a Reply