Get Your Favorite Bayans here!

25th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 25th October 2014

SABAQ NO 330
Marne Ke Baad Kinn Cheezo Ka Sawaab Pahunchtaa Hai

Recite:
SUBHAN ALLAHI WABI HUMDIHI SUBHAN ALLAHIL AZEEM.

Play

24th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 24th October 2014

SABAQ NO 329
APNE BHAI KI HAJAT POORI KARNE KI FAZAIL

Play

23rd October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 23rd October 2014

SABAQ NO 328
SURAH BAQARAH KE ZARYE JADU AUR SARKASH SHAYATEEN SE HIFAZAT

Play

22nd October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 22nd October 2014

SABAQ NO 327
SURAH BAQARAH KE ZARYE JADU AUR SARKASH SHAYATEEN SE HIFAZAT

Play

21st October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 21st October 2014

SABAQ NO 326
ALLAH KA KHAUF , GUNAHO SE BACHNA

Play

20th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 18th October 2014

SABAQ NO 325
MASJID-E-NABVI KE SUTOON , MEERAS (INHERITANCE) SE MUTALLIQ NASIHAT

Play

19th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 18th October 2014

SABAQ NO 324
MASJID-E-NABVI KE SUTOON KE BARE ME, USTUANA ABU LUBABAH R.A.

Play

18th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 18th October 2014

SABAQ NO 323
NEMATEN , SHOHDA-E-BADR

Play

17th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 17th October 2014

SABAQ NO 322
5 LOGO KI DUA ZARUR QUBOOL HOTI HAI

Play

16th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 16th October 2014

FAZAIL-E HAJJ-33
KALIMAT JIN KE PADHNE SE AASMAN KE DARWAZE KHUL JATE HAIN

Play

15th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 15th October 2014

FAZAIL-E HAJJ-32
MADINA KA PURANA NAM , HAZRAT ABU BAKR R.A. KE KHWAB KI TABEER

Play

14th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 14th October 2014

FAZAIL-E HAJJ-31
RIYAZ-UL-JANNAH KE SUTOON

Play

13th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 13th October 2014

FAZAIL-E HAJJ-30
RIYAZ-UL-JANNAH KE FAZAIL

Play

12th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 12th October 2014

FAZAIL-E HAJJ-29
MADINA MUNAWWARA ME BARKAT, MADINA ME MAUT KI TAMANNA

Play

11th October 2014 KA SABAQ

AAJ KA SABAQ 11th October 2014

FAZAIL-E HAJJ-28
MADINA MUNAWWARA ME QAYAM KE AADAAB, EK IBRATNAK QISSA

Play

Previous Posts